Usługi prawne

Polisolokata

Polisolokaty oferowane były na rynku od 2008 r. jako produkty o charakterze inwestycyjnym a czas trwania umowy wynosił zwykle od 5 do nawet 30 lat. Wiadomo, że w tym czasie w życiu wiele może się zmienić, dlatego też niektórzy klienci zmuszeni zostali do zamknięcia polisolokat, co wiązało się z potrąceniem wysokiej opłaty likwidacyjnej. W pierwszych latach obowiązywania umowy ubezpieczyciel był uprawniony do potrącenia od 90 do 100% zgromadzonych środków. Wraz z upływem czasu wysokość opłaty likwidacyjnej (która de facto stanowiła karę umowną) ulegała obniżeniu, by zbliżyć się do 0% w ostatnim roku umowy.

Carrie Wilkerson

Im dłużej nie podejmiesz działania, tym więcej pieniędzy tracisz.

Ubezpieczony nie musi jednak biernie przyglądać się takiemu stanowi rzeczy, bowiem zarówno przepisy prawa powszechnie obowiązującego, jak dotychczasowe orzecznictwo sądowe, stanowią podstawę do wystąpienia na drodze sądowej przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym. Roszczenia najczęściej dotyczą zwrotu opłaty likwidacyjnej, jakie towarzystwo ubezpieczeniowe pobrało z tytułu rezygnacji z umowy wraz z ustawowymi odsetkami.

Częste pytania naszych Klientów

W pierwszej kolejności należy udostępnić polisę, ogólne warunki ubezpieczenia, tabelę opłat i prowizji. Na ich podstawie przygotujemy analizę prawną i przedstawimy możliwości odzyskania pieniędzy.
Jeśli Klient nie posiada w/w dokumentów, to na podstawie pełnomocnictwa zwracamy się do Ubezpieczyciela o udostępnienie pełnej dokumentacji (bezpłatnie, bez żadnych zobowiązań dla Klienta).
Po zaakceptowaniu warunków współpracy i podpisaniu umowy przystępujemy do realizacji usługi tj. złożenie do Towarzystwa Ubezpieczeniowego wezwania do zapłaty a następnie przygotowanie i złożenie pozwu.

Jak najbardziej posiadamy odpowiednie przygotowanie i doświadczenie w tego typu sprawach.
Tematem polisolokat nasi prawnicy zajmują się od kilku lat obecnie prowadzą kilkaset spraw tego rodzaju. W naszym portfelu znajdują się wszystkie rodzaje Towarzystw Ubezpieczeniowych, najwięcej spraw dotyczy Aegon, AXA, Generali, Vienna (dawna Skandia), Compensa, Europa. Ponadto posiadamy korzystne wyroki dla naszych Klientów (zwrot 100% pobranej opłaty likwidacyjnej + ustawowe odsetki).
Dzięki rekomendacjom cały czas podpisujemy nowe umowy na usługę prawną związaną z polisolokatami.

Koszty możemy podzielić na dwie kategorie tj. koszty sądowe oraz wynagrodzenie Kancelarii.
W przypadku kosztów sądowych należy wskazać: opłata sądowa od pozwu w wysokości 5% wartości sporu (wysokość opłaty uzależniona jest od wysokości kwoty jaką mamy odzyskać od Ubezpieczyciela). Dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą dokonać opłaty od pozwu istnieje możliwość wsparcia ze strony naszej firmy.
W przypadku wynagrodzenia Kancelarii jest ono ustalane indywidualnie.

Pozwy składamy wg miejsca zamieszkania Ubezpieczonego. Jeżeli wysokość roszczenia przewyższa 75.000 zł sprawę będzie rozstrzygał Sąd Okręgowy, natomiast jeśli od Ubezpieczyciela żądamy niższej kwoty to składamy pozew do Sądu Rejonowego.

Biorąc pod uwagę nasze doświadczenie sprawy związane z polisolokatami trwają średnio kilka miesięcy.
Na długość postępowania wpływ ma wiele czynników, przeprowadzone jest postępowanie dowodowe, sąd może przesłuchać Ubezpieczonego oraz świadków wskazanych przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe.
Przewidujemy, że w I instancji biorąc pod uwagę powyższe odbędzie się ok. 1 - 2 rozprawy. Należy wziąć też pod uwagę, że po wydaniu orzeczenia Ubezpieczyciel może złożyć zażalenie (w takich sprawach Ubezpieczyciel praktycznie rezygnuje z dalszego procesu i wyrok się uprawomocnia), co również ma znaczenie dla długości trwania postępowania i uzyskania prawomocnego wyroku.

Jak rozpocząć współpracę?

1

Zadzwoń lub napisz

2

Skompletuj dokumenty

Prosimy o przesłanie skanu dokumentów, można również w formie papierowej przesłać je na adres spółki.

pobierz plikwymagane dokumenty

Pomagamy
3

Bezpłatna analiza

Prawnik zapozna się z Twoją sprawą i przedstawi najlepsze rozwiązanie.

pobierz plikczas realizacji:  7 – 14 dni

4

Podejmij współpracę

Ustalamy z Tobą warunki współpracy i przygotowujemy dokumenty. Po podpisaniu umowy przystępujemy do realizacji usługi prawnej.

5

Reprezentacja prawna

Wyznaczony prawnik będzie Cię reprezentował przed sądem i na bieżąco zajmował się sprawą.
Wspólnie zadbamy o pozytywne zakończenie procesu.