Usługi prawne

Wypadek w rolnictwie

Wypadki w rolnictwie związane są bezpośrednio z pracą w gospodarstwie rolnym, która niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw związanych z posiadaniem urządzeń gospodarczych oraz zwierząt, mogących mogą być źródłem wypadków i szkód w mieniu lub na osobie. Wedle obowiązującego prawa, każdy, kto z winy innej osoby doznał szkody, może domagać się jej naprawienia. Podmiotem odpowiedzialnym do wypłaty wszelkich roszczeń jest ubezpieczyciel OC rolników, w sytuacji jednak gdy taka osoba nie wykupiła obowiązkowej polisy OC, na takich samych zasadach odpowiada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Poszkodowany dysponuje co najmniej kilkoma roszczeniami wobec podmiotu odpowiedzialnego do wypłaty:

  • odszkodowanie – zwrot kosztów leczenia tj. zakup leków, konsultacji i zabiegów medycznych, dojazd na wizyty lekarskie, rehabilitację, zwrot kosztów pozostawania pod opieką osób trzecich,
  • zadośćuczynienie – świadczenie pieniężne za ból, cierpienie związane z wypadkiem w rolnictwie,
  • renta uzupełniająca – celem jest wyrównanie różnicy w dochodach uzyskiwanych przez poszkodowanego po wypadku, w porównaniu do stanu sprzed wypadku,
Borys Pasternak

Nigdy z żadnym wypadku nie wolno wpadać w rozpacz. Mieć nadzieję i działać - oto nasz obowiązek w nieszczęściu. Bezczynna rozpacz to rezygnacja i złamanie obowiązku.

Uzyskanie odszkodowania od sprawcy wypadku jest jak najbardziej możliwe. Poszkodowany powinien pamiętać o rzetelnym i skrupulatnym gromadzeniu dokumentacji związanej ze zdarzeniem. Odpowiednie przygotowanie się do sprawy stwarza dużo większą szansę na powodzenie i wygranie procesu.

Jak rozpocząć współpracę?

1

Zadzwoń lub napisz

2

Skompletuj dokumenty

Prosimy o przesłanie skanu dokumentów, można również w formie papierowej przesłać je na adres spółki.

pobierz plikwymagane dokumenty

Pomagamy
3

Bezpłatna analiza

Prawnik zapozna się z Twoją sprawą i przedstawi najlepsze rozwiązanie.

pobierz plikczas realizacji:  7 – 14 dni

4

Podejmij współpracę

Ustalamy z Tobą warunki współpracy i przygotowujemy dokumenty. Po podpisaniu umowy przystępujemy do realizacji usługi prawnej.

5

Reprezentacja prawna

Wyznaczony prawnik będzie Cię reprezentował przed sądem i na bieżąco zajmował się sprawą.
Wspólnie zadbamy o pozytywne zakończenie procesu.