Usługi prawne

Wypadek komunikacyjny

Wypadek drogowy to niemal zawsze wydarzenie tragiczne, a jego skutki bardzo często bywają całkowicie nieodwracalne. Nie każde zdarzenie drogowe kończy się bowiem jedynie uszkodzeniami pojazdów, ale również poważnymi obrażeniami ciała prowadzącymi do trwałego kalectwa czy nawet śmierci. Wedle obowiązującego prawa, każdy, kto z winy innej osoby doznał szkody, może domagać się jej naprawienia. Podmiotem odpowiedzialnym do wypłaty wszelkich roszczeń jest ubezpieczyciel OC sprawcy wypadku, w sytuacji jednak gdy taka osoba nie wykupiła obowiązkowej polisy OC lub gdy nie jest znany sprawca, na takich samych zasadach odpowiada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Poszkodowany dysponuje co najmniej kilkoma roszczeniami wobec podmiotu odpowiedzialnego do wypłaty:

  • odszkodowanie – zwrot kosztów leczenia tj. zakup leków, konsultacji i zabiegów medycznych, dojazd na wizyty lekarskie, rehabilitację, zwrot kosztów pozostawania pod opieką osób trzecich,
  • zadośćuczynienie – świadczenie pieniężne za ból, cierpienie związane z wypadkiem komunikacyjnym,
  • renta uzupełniająca – świadczenie pieniężne w sytuacji, gdy w wyniku wypadku komunikacyjnego utraciliśmy możliwość całkowitej lub częściowej zdolności do pracy zarobkowej,
Haruki Murakami

Kiedy przeżyje się niebezpieczny wypadek, człowiek bierze sobie takie ostrzeżenie do serca. Najczęściej jest tak, że chcąc nauczyć się czegoś najistotniejszego, co jest konieczne, by przeżyć, musimy doświadczyć bólu…

Uzyskanie odszkodowania od sprawcy wypadku jest jak najbardziej możliwe. Poszkodowany powinien pamiętać o rzetelnym i skrupulatnym gromadzeniu dokumentacji związanej ze zdarzeniem. Odpowiednie przygotowanie się do sprawy stwarza dużo większą szansę na powodzenie i wygranie procesu.

Jak rozpocząć współpracę?

1

Zadzwoń lub napisz

2

Skompletuj dokumenty

Prosimy o przesłanie skanu dokumentów, można również w formie papierowej przesłać je na adres spółki.

pobierz plikwymagane dokumenty

Pomagamy
3

Bezpłatna analiza

Prawnik zapozna się z Twoją sprawą i przedstawi najlepsze rozwiązanie.

pobierz plikczas realizacji:  7 – 14 dni

4

Podejmij współpracę

Ustalamy z Tobą warunki współpracy i przygotowujemy dokumenty. Po podpisaniu umowy przystępujemy do realizacji usługi prawnej.

5

Reprezentacja prawna

Wyznaczony prawnik będzie Cię reprezentował przed sądem i na bieżąco zajmował się sprawą.
Wspólnie zadbamy o pozytywne zakończenie procesu.