Usługi prawne

Śmierć bliskiej osoby

Zdajemy sobie sprawę, iż krzywda jaką odczuwają bliscy po śmierci najbliższej osoby, jest nie do wycenienia. Najbliżsi czują stratę członka rodziny, który już nigdy do nich nie wróci. Doskonale wiemy jak trudny jest to czas po utracie najbliższych, dlatego nasze wsparcie kierujemy do rodzin i najbliższych osób, które utraciły bliską osobę w wypadku komunikacyjnym, nie będącą sprawcą tego zdarzenia. Podmiotem odpowiedzialnym do wypłaty wszelkich roszczeń jest ubezpieczyciel OC sprawcy wypadku, w sytuacji jednak gdy taka osoba nie wykupiła obowiązkowej polisy OC lub gdy nie jest znany sprawca, na takich samych zasadach odpowiada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Rodzina osoby zmarłej dysponuje co najmniej kilkoma roszczeniami wobec podmiotu odpowiedzialnego do wypłaty:

  • odszkodowanie ze względu na trudną sytuację materialną rodziny – dotyczy świadczenia pieniężnego, jeżeli wskutek śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej pozostałym członkom rodziny,
  • zadośćuczynienie – świadczenie pieniężne za ból, cierpienie związane z śmiercią bliskiej osoby,
  • zwrot kosztów pogrzebu – osoba/podmiot odpowiedzialny do wypłaty powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu osobie, która te koszty poniosła,
Jonathan Carroll

Nasze życie to tylko seria uderzeń serca, z których każde może być ostatnim. Nie istnieje ani sprawiedliwość, ani logiczny i zrozumiały plan. Jest tylko odroczenie wyroku o kolejny dzień…

Uzyskanie odszkodowania od sprawcy wypadku w przypadku, gdy doszło do śmierci bliskiej osoby, jest jak najbardziej możliwe. Rodzina zmarłej osoby powinna pamiętać o rzetelnym i skrupulatnym gromadzeniu dokumentacji związanej ze zdarzeniem. Odpowiednie przygotowanie się do sprawy stwarza dużo większą szansę na powodzenie i wygranie procesu.

Jak rozpocząć współpracę?

1

Zadzwoń lub napisz

2

Skompletuj dokumenty

Prosimy o przesłanie skanu dokumentów, można również w formie papierowej przesłać je na adres spółki.

pobierz plikwymagane dokumenty

Pomagamy
3

Bezpłatna analiza

Prawnik zapozna się z Twoją sprawą i przedstawi najlepsze rozwiązanie.

pobierz plikczas realizacji:  7 – 14 dni

4

Podejmij współpracę

Ustalamy z Tobą warunki współpracy i przygotowujemy dokumenty. Po podpisaniu umowy przystępujemy do realizacji usługi prawnej.

5

Reprezentacja prawna

Wyznaczony prawnik będzie Cię reprezentował przed sądem i na bieżąco zajmował się sprawą.
Wspólnie zadbamy o pozytywne zakończenie procesu.