Tag

Wyrok

06

czerwiec

Polisolokata vs Compensa TU na Życie SA

w Aktualności

Stan faktyczny: Pan Kamil kilka lat temu podpisał z TU Compensa Życie SA polisolokatę deklarując miesięczne wpłaty na poczet ubezpieczenia....

09

luty

Polisolokata vs Vienna Life TU (dawna Skandia)

w Aktualności

Stan faktyczny: Pani Małgorzata kilka lat temu podpisał z TU Skandia SA (obecnie: Vienna Life TU) polisolokatę deklarując miesięczne wpłaty na...

21

październik

Polisolokata vs Europa TU

w Aktualności

Stan faktyczny: Pan Sławomir kilka lat temu podpisał z TU na Życie Europa polisolokatę deklarując miesięczne wpłaty na poczet ubezpieczenia....

31

lipiec

Kredyt CHF vs PKO BP SA – unieważnienie

w Aktualności

Sąd Okręgowy w Toruniu I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2022 r. w Toruniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa...

25

marzec

Kredyt CHF vs Millennium SA

w Aktualności

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Okręgowy w Sieradzu I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2022 r. na rozprawie z...

23

luty

Kredyt CHF vs Raiffeisen (prawomocny)

w Aktualności

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny po rozpoznaniu 27 stycznia 2022 r. w Warszawie na rozprawie...

21

luty

Polisolokata vs Compensa TU SA

w Aktualności

Stan faktyczny: Pan Michał kilka lat temu podpisał z TU Compensa TU polisolokatę deklarując miesięczne wpłaty na poczet ubezpieczenia....

18

luty

Polisolokata vs Uniqa (dawna: AXA)

w Aktualności

Stan faktyczny: Pan Jacek kilka lat temu podpisał z TU AXA (obecnie: Uniqa TU) polisolokatę deklarując miesięczne wpłaty na poczet...

04

luty

Polisolokata vs Vienna Life TU (dawna Skandia)

w Aktualności

Stan faktyczny: Pan Grzegorz kilka lat temu podpisał z TU Skandia (obecnie Vienna Life TU) polisolokatę deklarując miesięczne wpłaty na poczet...

01

luty

Raiffeisen – unieważnienie

w Aktualności

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Okręgowy w Toruniu I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2021 r. na rozprawie z...