O firmie

Jesteśmy biurem prawnym innym niż wszystkie.

Doskonale rozumiemy naszych Klientów oraz sprawy z którymi przychodzą do naszej firmy.

 

Nasze wieloletnie doświadczenie jest gwarantem realnego wsparcia dla osób poszukujących pomocy prawnika.

Misją naszej firmy jest wykreowanie nowej jakości usług prawnych, opartych o tradycyjne fundamenty rzemiosła. Oferujemy obsługę prawną trudnych kwestii prawnych, w szczególności w zakresie prawa bankowego, wekslowego (papierów wartościowych i rynku kapitałowego) oraz szeroko pojętego prawa zobowiązań. Również udzielamy pomocy prawnej wszystkim osobom poszkodowanym w różnego rodzaju wypadkach i zdarzeniach losowych w uzyskaniu należnego odszkodowania.

Każdą sprawę rozpatrujemy w sposób indywidualny i staramy się, aby poszkodowany otrzymał odszkodowanie, w całości rekompensujące straty fizyczne czy moralne, których doznał na skutek traumatycznego zdarzenia. Jesteśmy skuteczni i zaangażowani a wieloletnie doświadczenie naszych prawników to pewność wygrania niemal każdej, nawet bardzo skomplikowanej sprawy.

Nasze główne atuty

Współpraca

Nasz Firma proponuje jasne i przejrzyste zasady współpracy. Zawsze przed podpisaniem umowy udostępniamy komplet dokumentów, odpowiadamy na pytania związane z procesem jak również zapisów znajdujących się w umowie. Wysokość naszego wynagrodzenia uzależniona jest od charakteru sprawy i wymogu nakładu pracy, rozliczamy się zawsze od efektu (success fee). Decyzję o podjęciu współpracy zawsze podejmuje prawnik specjalizujący się w określonej dziedzinie prawa, po dokładnym przeanalizowaniu materiału dowodowego. Zawsze informujemy naszych Klientów o wysokości roszczeń możliwych do uzyskania oraz przedstawiamy szczegółowy wykaz kosztów prowadzenia postępowania sądowego (informujemy również o ewentualnych kosztach na wypadek przegranej, co umożliwia podjęcie świadomej decyzji opartej nie tylko na możliwych do uzyskania korzyściach, ale i ekonomicznym ryzyku wszczęcia postępowania sądowego).

Bezpieczeństwo

Każdy z nas ceni sobie bezpieczeństwo, dlatego też wszystkie nasze działania są podporządkowane tej zasadzie. Decyzję o podjęciu współpracy podejmuje prawnik, który ma wieloletnie doświadczenie w tego typu sprawach. Każdy prawnik posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, dzięki czemu w sytuacji wyrządzenia szkody przez prawnika zostanie wypłacone należne odszkodowanie. Dla zwiększenia bezpieczeństwa naszych Klientów wszystkie umowy są zawierane bezpośrednio pomiędzy prawnikiem (jako Zleceniobiorcą) a konsumentem bądź przedsiębiorcą (jako Zleceniodawcą).

Wykwalifikowany zespół

Współpracujemy z zespołem wykwalifikowanych prawników, radców prawnych oraz adwokatów z wieloletnim doświadczeniem, którzy specjalizują się w różnych obszarach prawa (m.in. prawo wekslowe, obrót wierzytelnościami, rynek kapitałowy, prawo karne). W zależności od charakteru danej sprawy, do jej prowadzenia skierowani zostają radcowie prawni lub adwokaci, którzy posiadają w danej dziedzinie prawa największą wiedzę, przygotowanie i umiejętności.