Aktualności

Aktualności

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem oraz ważnymi informacjami z zakresu naszej działalności. Opisujemy wybrane, ciekawe sprawy prowadzone przez naszych prawników.

04

grudzień

Podziel się:

Listopad 2022 r. – podsumowanie
Listopad 2022 r. – podsumowanie

Poniżej przedstawiamy wyroki, jakie zapadły w listopadzie 2022 r. w sprawach związanych z kredytami tzw. „walutowymi”:


1 Santander Consumer Bank SA – unieważnienie /09.11.2022/
Sąd Okręgowy w Siedlcach I Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Santander Consumer Bank SA:
– ustala, że umowa kredytu hipotecznego nominowanego do CHF z dnia 06 grudnia 2007 r. jest nieważna w całości,
– zasądza od Santander Consumer Bank SA na rzecz powodów kwotę 51 108,26 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,
– w pozostałym zakresie powództwo oddala,
– zasądza od Santander Consumer Bank SA kwotę 3 234 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,


2 Santander Consumer Bank SA – unieważnienie – wyrok prawomocny /28.11.2022/
Sąd Apelacyjny w Lublinie I Wydział Cywilny na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 04.04.2022 r.:
– oddala apelację,
– zasądza od Santander Consumer Bank SA kwotę 4 050 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego,

Dla przypomnienia:
Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 04 kwietnia 2022 r.:
– ustala, że umowa kredytu hipotecznego nominowanego do CHF zawarta w dniu 29 sierpnia 2008 r. z Santander Consumer Bank SA jest nieważna,
– zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 120 330,34 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,
– oddala roszczenie ewentualne w całości oraz roszczenie główne w pozostałej części,
– zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6 417 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania,


3 Raiffeisen Bank International AG – unieważnienie /28.11.2022/
Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Raiffeisen Bank International AG:
– zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 186 437,46 PLN oraz kwotę 43 852,29 EUR wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,
– zasądza od Raiffeisen Bank International AG na rzecz powodów kwotę 11 817 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,


4 Santander Bank Polska SA – unieważnienie /29.11.2022/
Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Santander Bank Polska SA:
– zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 389 976,07 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,
– zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11 817 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,


5 Raiffeisen Bank International AG – unieważnienie – wyrok prawomocny /29.11.2022/
Sąd Apelacyjny w Lublinie I Wydział Cywilny na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 27.06.2022 r.:
– oddala apelację,
– zasądza od Raiffeisen Bank International AG kwotę 4 050 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego,

Dla przypomnienia:
Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2022 r.:
– ustala, że umowa o kredyt hipoteczny z dnia 15 listopada 2007 r. pomiędzy kredytobiorcami a EFG Eurobank Ergasias SA jest nieważna,
– zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 73 040,23 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,
– oddala powództwo w pozostałej części,
– zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6 417 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania,


6 Getin Noble Bank – unieważnienie – wyrok prawomocny /16.11.2022/
Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 04.03.2022 r.:
– oddala apelację,
– zasądza od Getin Noble Bank SA kwotę 8 100 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego,

Dla przypomnienia:
Sąd Okręgowy w Elblągu I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 04 marca 2022 r.:
– ustala, że umowa o kredyt hipoteczny z dnia 13 lipca 2007 r. pomiędzy kredytobiorcami a Getin Noble Bank SA jest nieważna,
– zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 293 522,59 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,
– oddala powództwo w pozostałej części,
– zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11 817 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania,


Dodatkowa informacja:
Poniżej link do prezentacji z wyrokami w wygranych przez nas sprawach frankowych. Część z nich zakończyliśmy po kilku miesiącach, inne wymagały kilku lat. Łączy je jedno – wszystkie ostatecznie wygraliśmy.
Wpis ten będzie sukcesywnie uzupełniany. Poniższa lista to zaledwie połowa dotychczas zakończonych spraw. Wkrótce uzupełnimy ją o kolejne wyroki.

Link:
https://drive.google.com/file/d/1LeDHg3pvIqBqFM9YV2kTwES1w5vA_pXo/view?usp=sharing